|| สาขาจังหวัดทหารบกทุ่งสง
 
 
 
   
 
 
 

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
ได้รวบรวมสมาชิกแม่บ้านที่มีฝึมือและประสบการณ์ในการตัดเย็บเสื้อผ้า จัดตั้งเป็นกลุ่มในการดำเนินการ
ปัจจุบันมีความชำนาญตัดเสื้อผ้า เครื่องแบบฝึก เป็นที่ถูกใจข้าราชการทหาร จนหน่วยงานต่างๆ เช่น
ทหารพราน อพปร. ป่าไม้ ตำรวจ ฯลฯ สั่งตัดเป็นจำนวนมากทั้งในนามหน่วยงาน และส่วนบุคคล
สนใจติืดต่อชมรมแม่บ้านทหารบกสาขาจังหวัดทหารบกทุ่งสง โทร. 075495066

 
 
สมาคมแม่บ้านทหารบก || ชมรมแม่บ้านทหารบกสาขา ทภ.4 || ชมรมแม่บ้านทหารบกสาขา มทบ.41 || จทบ.ท.ส. || นฝ.นศท.จทบ.ท.ส.
 
   
 
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่